தித்திக்கும் தேன்

டிவியில் அலாரம் வைத்து இன்று காலை துயிலெழுந்தேன். கூகிள் டிவி.    கிட்டத்தட்ட ஒரு வருட தவம். ஒரு வழியாய் ஹனிகோம்ப் 3.1 வந்து சேர்ந்தது.  

Read more

கடைசியாக : December 25, 2020 @ 10:40 am