பிளாஸ்டிக் – வரமா! சாபமா?

  அம்மா…. கடைக்கு போலாமா…  சரி… ஆணியிலே மாட்டி இருகிறே அந்த கூடையை எடுத்து வா.. போவோம்.  கூடை நிறைய பொருட்களை வாங்கி கொண்டு வீட்டிற்கு வருவதே

Read more

கடைசியாக : September 18, 2021 @ 7:40 pm