போபால் நச்சுவாயுத் துயரம்

இருபதாயிரம் உயிரிழப்புகள்! ஐம்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோரின் ஊனங்கள்! எண்ணிலடங்கா அனாதைகள் கைம்பெண்கள் உறவுகள், நட்பின் இழப்புகள் உயிர்ச் சேதம், பொருட்சேதம் எனத்தான் இத்தனைக் காலமாய் வியந்து கொண்டிருந்தது இவ்வையம்!

Read more

கடைசியாக : December 25, 2020 @ 10:40 am