அங்காடித் தெரு

அத்திப் பூத்தாற் போல் வரும் நல்ல திரைப்படங்களின் வரிசையில் அங்காடித்தெருவும் சிறப்பிடம் பெறுகிறது. உயிரூட்டமுள்ள கதை,கதையுடன் இயைந்த பாத்திரங்கள் என்று மனதைப் பிசைந்து செல்கிறது. வசந்தபாலன் போன்ற

Read more

கடைசியாக : September 18, 2021 @ 7:40 pm