பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன்

'வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டுப் போகும்'-இது பழமொழி. 'பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன்' படத்தைப் பார்த்தவர்களுக்கு இது நிஜ மொழி. மக்களைக் குலுங்க குலுங்க சிரிக்க வைத்திருக்கும்

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm