சூரியக் கடற்கரையில் வளர்ந்த க்யூபிஸம்

சுற்றுலாவே கடற்கரையை நம்பித்தான் என்பதால் சாய்வுநாற்காலிகள், லைஃப் கார்டுகள், பத்தடிக்கு ஒரு என்கொயரி போஸ்ட், குளிக்க ஷவர்கள்,தினம் கழுவப்படும் பேவ்மெண்டுகள் என்று அரசாங்கமும் ஜொலிக்க வைக்கிறது. இந்தப் பிரதேசத்தையே சூரியக் கடற்கரை என்கிறார்கள் – Coast of the Sun – Costa De Sol என்பது ஸ்பானிஷ்.

Read more

கடைசியாக : December 25, 2020 @ 10:40 am