ரியாலிடி ஷோ …. தேவை ஒரு தணிக்கை !!!!

இன்று தொலைக் காட்சியில் எந்த சேனலைப் பார்த்தாலும், ரியாலிடி ஷோ என்ற பேரில் நடக்கும் போட்டிகளின் தாக்கம் தான் அதிகம் காண்கிறோம். இது போட்டி என்றக் கட்டத்தை

Read more

கடைசியாக : December 25, 2020 @ 10:40 am