மாங்குயிலே பூங்குயிலே

சிவகங்கை மாவட்டம் நாட்டரசன் கோட்டையில் பொங்கல் விழாவை காண வந்திருந்த வெளிநாட்டினர் கரகம் ஆடி மகிழ்ந்தனர்.

தொடர்புடைய படைப்புகள் :

  • தொடர்புடைய படைப்புகள் எதுவும் இல்லை !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

கடைசியாக : January 19, 2010 @ 8:57 pm