நண்பேண்டா !!

இந்தியா ஆஸ்திலேரியா, நடுவே நடக்கும் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் சச்சின் டெண்டுல்கர் தனது 49வது சதத்தையும், விஜய் தன்னுடைய முதல் சதத்தையும் பூர்த்தி செய்தனர்.

தொடர்புடைய படைப்புகள் :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

கடைசியாக : October 11, 2010 @ 5:40 am