ஆயிரத்தில் ஒருவன்

  'ஆயிரத்தில் ஒருவன்' பல தடைகளைத் தாண்டி பொங்கல் வெளியீடாக வெளிவந்திருக்கிறது. தமிழ்த் திரையுலக வரலாற்றிலேயே நிச்சயம் வித்தியாசமான முயற்சி தான்.  கதைப்படி,சோழர்களின் இருப்பிடத்தைக் கண்டறியச் சென்ற

Read more

கடைசியாக : December 25, 2020 @ 10:40 am