டிசம்பர் 01 05
தொடர்கள்
யுனிகோடில் தேடல்
சென்ற இதழ்கள்
உள்ளங்கையில் உலகம் : பரவல் நிறமாலை - 2
- எழில்
| Printable version | URL |

பரவல் நிறமாலை குறித்து இவ்வாரமும் பார்க்கலாம்.

இரண்டு வகைகளில் பரவல் நிறமாலை நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தலாம். ஒன்று: நேர் வரிசை பரவல் நிறமாலை(Direct Sequence Spread Spectrum , DSSS) ; இரண்டு: அதிர்வெண் தாவல் பரவல் நிறமாலை (Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS).  நேர் வரிசை பரவல் நிறமாலை முறையே ஸி டி எம் ஏ நுட்பத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அனுப்ப வேண்டிய தகவலை மிக நீளமான குறியீட்டுத் தகவலுடன் பெருக்கி, ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணில் அனுப்புவது இம்முறையாகும். இந்த குறியீட்டுத் தகவல் தோற்றத்தில் இரைச்சல் போன்றே தோன்றும்(தொலைத்தொடர்பு நுட்பத்தில், எந்த ஒரு உபயோகமும் இல்லாத, இடையூறு அளிக்கும் , தகவல் அல்லா அலைகள் இரைச்சல் , Noise என்று பெயர் பெறும்). இரைச்சல் போன்றே தோன்றினாலும் இந்த நீளமான குறியீட்டுத் தகவல்கள் ஒரு வரிசையின் அடிப்படையில் அமைந்திருப்பவை. இந்த வரிசை எண்கள் தற்போக்கு முறையில் ( Random)அமைக்கப்படுகின்றன. அதாவது, இந்த எண்களின் வரிசை அமைப்பினைப் பிறர் கண்டுபிடித்துப் பயன்படுத்தா வண்ணம் நீளமான குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. போலித் தற்போக்கு இரைச்சல் குறியீடு ( Pseudo Random Noise code) என்று இதற்குப் பெயர். சென்ற வாரம் நாம் பார்த்த உதாரணத்தில் பயன்படுத்திய குறியீடு நான்கு பிட்கள் நீளம் கொண்டது. ஆனால் நடைமுறையில் மெகாபைட்டுகள் நீளம் கொண்ட குறியீடுகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். பயன்படுத்தும் குறியீட்டின் நீளத்திற்கேற்ப , தகவல் அனுப்பப் பயன்படும் அதிர்வெண் பட்டையின் அகலம் அதிகரிக்கின்றது. உதாரணமாக, மூன்றாந்தலைமுறைத் திட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படும் அதிர்வெண் பட்டையின் அகலம் ஐந்து மெகாஹெர்ட்ஸ்கள். இரண்டாந்தலைமுறை ஸி டி எம் ஏ வலையமைப்புகளில் பயன்படுத்திய அதிர்வெண் பட்டை 1.25 மெகாஹெர்ட்ஸ்கள் அகலம் கொண்டது.

அதிர்வெண் தாவல் முறை எவ்வாறு செயல்படுகிறது? போர் நேரங்களில் பரவல் நிறமாலை முறை இராணுவத்தினரிடையே தகவல் பரிமாற உதவுகிறது என்று பார்த்தோம். இதனால் எதிரிகள் அனுப்பும் தகவலை இடைமறித்துக் கேட்க இயலாது என்றும் தெளிந்தோம். சரி, தகவலை அறிந்து கொள்ள இயலாவிட்டாலும் பரவாயில்லை என்றெண்ணி, அனுப்பிய தகவலைச் சிதைக்க எதிரிகள் முடிவு செய்து அத்தகவலைச் சிதைத்தால் என்ன செய்வது? தகவலை எவ்வாறு சிதைப்பது என்று கேட்கிறீர்களா? சரி, 900 மெகாஹெர்ட்ஸ் அதிர்வெண்ணில் பரவல் நிறமாலையைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் தகவல் அனுப்புவதாகக் கொள்வோம். எதிரியால் இத்தகவலைக் குறிப்பிறக்கம் (Demodulate) செய்ய இயலவில்லை. இருப்பினும், இத்தகவல் எதிர்முனையிலுள்ள இராணுவத்தினர் பெற்றுக் குறிப்பிறக்கம் செய்து பயன்படுத்துவதைத் தடுக்க எதிரியால் முடியும். 900 மெகாஹெர்ட்ஸ் அதிர்வெண்ணில் சக்தி வாய்ந்த இரைச்சலை (நீங்கள் அனுப்பிய தகவலின் திறனைப் போன்று பன்மடங்கு திறன் வாய்ந்த இரைச்சலை) வானலை வழியே செலுத்தினால் போதும்; உங்களது தகவல் வலுவிழந்து மீட்க முடியாமற்போகும்.

இதைத் தவிர்க்க என்ன செய்யலாம்? ஒரே அதிர்வெண்ணில் தகவல் அனுப்பாமல் அதிர்வெண்ணை மாற்றிக்கொண்டே இருந்தால், எதிரியால் அந்த அதிர்வெண்களையெல்லாம் தொடர முடியாமல் செய்யலாம் அல்லவா? அதிர்வெண் தாவல் முறை இவ்வாறு தான் செயலாகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு அதிர்வெண்ணில் தகவல் அனுப்பப்படுகிறது. சில வினாடிகள்/மில்லி வினாடிகள் கடந்ததும், தகவல் வேறு அதிர்வெண்ணில் அனுப்பப் படுகிறது. எந்த நேரத்தில் எந்த அதிர்வெண்ணில் தகவல் அனுப்பப் படுகிறது என்ற தகவல் நாம் யாருக்குத் தகவல் அனுப்புகிறோமோ அவருக்கு மட்டும் தெரிந்தால் போதும். அவ்வாறு தெரிந்தால் மட்டுமே,  தகவல் பெறுபவரின் பெறுனர்( Receiver) அந்த அதிர்வெண்ணிற்குத் தன்னை மாற்றித் தகவலைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். இவ்வாறு அதிர்வெண் மாற்றிக்கொண்டே செல்வதால் பயன்படுத்தும் பட்டையின் அகலம் அதிகரித்து, இம்முறையும் பரவல் நிறமாலை முறையின் ஒரு பிரிவாக அறியப் படுகிறது. இம்முறை போர்முனைகளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் தகவல் பரிமாற்ற நுட்பமாகும். முதன்முதலில் இரண்டாம் உலகப்போரில் இந்நுட்பத்தை ஜெர்மனி பயன்படுத்தியது. ஜெர்மனியை எதிர்த்துப் போரிட்ட நேச நாடுகளும் இம்முறையைப் பின்பற்ற ஆரம்பித்தன.

சரி , பரவல் நிறமாலை குறித்துச் சுருக்கமாய் அறிந்தாகி விட்டது. பரவல் நிறமாலையின் அடிப்படையில் ஸி டி எம் ஏ நுட்பத்தினை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? பரவல் நிறமாலை முறையானது போர்க்காலங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது என்றாலும், நாளடைவில், இந்நுட்பத்தினை வணிக ரீதியாகப் பயன்படுத்தவும் ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அவ்வாறு அனைவரும் பயன்படுத்தும் ஒரு நுட்பமாக மாற்ற வேண்டுமெனில் ,ஒரு குறிப்பிட்ட தடத்தில் ( Channel) பயன்படுத்தும் அலைவரிசையைப் பலரும் உருப்படியாகப் பிரித்துக் கொடுக்க வேண்டும்(பல்லணுகல் முறையின் அடிப்படையே அதுதானே- இருக்கின்ற அலைவரிசை மற்றும் வானலை வளங்களைச் சரியான முறையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்குப் பிரித்து வழங்கும் முறைதானே பல்லணுகல்?)

குறியீட்டுப் பல்லனுகல் முறையில் பரவல் நிறமாலையைப் பயன்படுத்தி கம்பியில்லா வலையமைப்புகள் அமைக்க முடிவு செய்து, பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளுக்குப் பின் அமெரிக்காவின் ஸான் டிகோ நகரில் இயங்கும் நிறுவனமான க்வால்காம் ( Qualcomm) ஸி டி எம் ஏ - 1 எனும் நுட்பத்தை அறிமுகப் படுத்தியது. அமெரிக்காவில் பின்னர் ஸி டி எம் ஏ வலையமைப்புகள் வெற்றிகரமாய் இயக்கப்பட்டன, ஐரோப்பாவில் எவ்வாறு ஜி எஸ் எம் திட்டம் வெற்றி பெற்றதோ, அதேபோல் அமெரிக்காவெங்கும் ஸி டி எம் ஏ நுட்பம் வெற்றி பெற்றது.

ஸி டி எம் ஏ நுட்பம் குறித்து இனி வரும் பதிவுகளில் காண்போம்.

oooOooo
எழில் அவர்களின் இதர படைப்புகள்.   உள்ளங்கையில் உலகம் பகுதியில் வந்த இதர படைப்புகள்.
PROVIDER=MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=G:\PleskVhosts\tamiloviam.com\httpdocs\unicode\db\TOcomments.mdb;Persist Security Info=False;
உங்கள் கருத்து  
(You may need to disable your pop-up blocking software in order to post a comment.)
Copyright © 2005 Tamiloviam.com (subsidary of Oviam LLC)- Authors
Best viewed with IE 4.x and above, Netscape 7.2, Firefox 0.8 and above with resolutions 800 X 600 and above.
| Disclaimer |   | Privacy |