தமிழோவியம்
தொடர்கள் : ஈழப்பிரச்சினை - ஒரு பார்வை - பாகம் 6
-

அப்போது அநுராதபுர உள்ளுராட்சியில் இருந்த பிரதிநிதிகளும் தமிழர்களே! அவ்வாறிருந்தும் தமிழரை அவர்கள் சொந்த நகரிலிருந்து சிங்கள அரசு வெளியேற்றியது. இந்து, கிறிஸ்தவ, இஸ்லாமிய வழிபாட்டுத் தலங்களை இடித்தழித்தது இவ்வாறு, இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்த பின்னர் சிங்கள அரசின் தலைமையில் நிகழ்ந்த ஒவ்வொரு ஆட்சியிலும் தமிழர் நிலங்கள் தொடர்ந்தும் சூறையாடப்பட்டு வந்தன, அங்கே சிங்களவர்கள் அத்துமீறிக் குடியேற்றப்பட்டனர் ஆனால் வடக்கு- கிழக்கு தமிழர்களின் ஆயுதப்புரட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின்னால் தான் தமிழர் நிலங்களைக் கைப்பற்றுவது நிறுத்தப்பட்டது.

 

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors