தமிழோவியம்
வ..வ..வம்பு : நாய் சர்க்கஸ்
-

dog show

நாய் சர்க்கஸ் : சீனப் புத்தாண்டு.  இந்த ஆண்டு நாய்களின் ஆண்டாக கொண்டாடப்படுகிறது.  இதையொட்டி ஹாங்காங்கில் ஜப்பான் நாய்களின் சர்க்கஸ் நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது.

 

 

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors