தமிழோவியம்
தொடர்கள் : ஈழப்பிரச்சினை - ஒரு பார்வை - பாகம் : 9
-
இந்தக் கலவரத்தை அடுத்து தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுட்பட 150 தமிழர்கள் கைதுசெய்யப்பட்டு தடுத்து வைக்கப்பட்டனர். கலவரத்துக்குப் பின்னர் தமிழர்களின் எதிர்ப்பு உணர்வைத் தணிக்கும் நோக்கோடும் தடுப்புக்காவலில் இருந்து தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வெளிவந்தால் மீண்டும் ஆர்ப்பாட்டம் மற்றும் கண்டனப் போராட்டங்களில் ஈடுபடுவார்கள் என்றும் அஞ்சிய பண்டாரநாயக்கா தமிழ் மொழி விசேட சட்டத்தை அமல்படுத்தினார். அந்த சட்டம் தமிழ்ப் பிரதேசங்களில் கல்வி, அரச நிர்வாகங்களுக்குத் தமிழை உபயோகிக்கலாம் என்று கூறியது. ஆனால் மீண்டும் பண்டாரநாயக்கா தமிழுக்கு உரிமை கொடுக்கிறார் எனக்கூறி 1959.09.25 இல் சோமராமதேரோ என்ற பிக்குவால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார்.
Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors