தமிழோவியம்
வ..வ..வம்பு : டாக்டர் பட்டம்
-

அம்பேத்கார் சட்டப்பல்கலைக்கழகம் சார்பில் ஜெயலலிதாவுக்கு (6வது) கவுரவ டாக்டர் பட்டம் கவர்னர் பர்னாலா வழங்கினார்.

 

Vambu

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors