தமிழோவியம்
வ..வ..வம்பு : அழகு
-

 

காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் நிறைவுநாள் விழா கலை நிகழ்ச்சியில் நடனம் ஆடிய ஐஸ்வர்யா ராய்.

 

Aishwarya Rai

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors