தமிழோவியம்
வ..வ..வம்பு : பரிட்சை பேப்பர்
-

அசோக்நகர் மகளிர் உயர்நிலைப் பள்ளியில் பிளஸ்2 இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் கணித பாட விடைத்தாள்களை திருத்துவதற்காக நேற்று வந்திருந்த ஆசிரியர், ஆசிரியைகள்.

 

 

 

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors