தமிழோவியம்
வ..வ..வம்பு : வாரணம் ஆயிரம்
-

செய்தி : 'வாரணம் ஆயிரம்' படப்பிடிப்பில் ரூ. 1 கோடியே 50 லட்சம் மதிப்புள்ள நவீனரக கேமரா கீழே விழுந்து உடைந்தது.

 

Surya, Sameera

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors