தமிழோவியம்
வ..வ..வம்பு : 2011 உலக கோப்பை
-

இங்கிலாந்து அணி கேப்டன் வாஹன். செவ்வாய் ஆட்டத்தில் தென் ஆப்ரிகாவுடன் ஆடி தோற்றதில் அரையிறுதிக்கு செல்லும் வாய்ப்பை இழந்தது இங்கிலாந்து.

 

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors