தமிழோவியம்
அடடே !! : பிரபலங்களை கண்டுபிடியுங்கள்
-


சில இந்திய பிரபலங்களின் புகைப்படங்களை சற்று 'படுத்தி' இருக்கிறோம்.

உங்கள் புலனாய்வு திறனை உபயோகித்து அவர்களை கண்டுபிடியுங்கள் பார்க்கலாம்.

அட ! கண்டு பிடித்து விட்டீர்களா ?

பெயர் மற்றும் அவர் தொடர்புடைய துறையையும்  பின்னூட்டத்தில் எழுதுங்கள்.  தெரியாதவர்களுக்கு உதவியாய் இருக்கும்.


அடுத்த வாரம் சரியான பதில்களுடன் அதிக விடைகளை சரியாக எழுதியவரின் பெயருக்கு ஒரு சபாஷ் / 'ஓ'  போடுவோம்.

- ஆர்.


1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors