தமிழோவியம்
தொடர்கள் : புத்தம் சரணம் கச்சாமி, இலக்கியவாதி
-

புத்தம் சரணம் கச்சாமி - பாகம் : 2 

- பாஸ்டன் பாலாஜி 

புத்தன் என்பவன் கடவுளா? அல்லது கடவுளின் தூதுவனா? சரித்திர நாயகனா? கதைகளில் வரும் உதாரண புருஷனா? நம்மிடையே உலா வந்த சாதாரண மனிதனா? ..


இலக்கியவாதி - பாகம் 8 

- சத்யராஜ்குமார் 

சுவரின் மேல் கைகளைப் படர்த்தி, மோவாயைக் கையின் மேல் தாங்கிக் கொண்டு, " கந்தசாமி, நீ மாடு மாதிரி எக்சர்சைஸ் மட்டும்தான் பண்ணுவேன்னு நினைச்சிட்டிருந்தேன். உனக்கு இலக்கியத்தில் எல்லாம் இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கா? " ...

 

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors