தமிழோவியம்
வ..வ..வம்பு : பெட்ரோல் பெட்ரோல்
-

சென்னை அண்ணா சாலையில் எண்ணெய் நிறுவனத்தின் நேரடி விற்பனை நிலையத்தில் மட்டும் தட்டுப்பாடின்றி பெட்ரோல் கிடைத்தது.

Petrol Bunk

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors