தமிழோவியம்
அடடே !! : பிரபலங்களை கண்டுபிடியுங்கள்
-

சென்ற வார  பிரபலங்களை கண்டுபிடியுங்கள் பகுதியில் இடம்பெற்ற பிரபலங்கள்

- மதன் (பத்திரிகையாளர்)

- க்யானி ஜைல் சிங் (முன்னாள் ஜனாதிபதி)

- வெங்சர்கார் (முன்னாள் கிரிக்கட் வீரர்)

- பத்மினி (மறைந்த தமிழ் நடிகை)

- பத்மா சுப்ரமணியன் (நாட்டிய கலைஞர்)

அதிக விடைகளை சரியாக எழுதியவர்கள்..

Mr. B.V. RAAGHAVAN
Ms. Geetha

வாழ்த்துக்கள்.


இந்த வார பிரபலங்களை கண்டுபிடியுங்கள்...

பெயர் மற்றும் அவர் தொடர்புடைய துறையையும்  பின்னூட்டத்தில் எழுதுங்கள்.  தெரியாதவர்களுக்கு உதவியாய் இருக்கும்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors