தமிழோவியம்
வ..வ..வம்பு : முன்னாள் அமைச்சர் கக்கனின் 99வது பிறந்தநாள்
-


முன்னாள் அமைச்சர் கக்கனின் 99வது பிறந்த நாளை ஒட்டி அவரது மணிமண்டபத்தில் சரத்குமார் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

 

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors