தமிழோவியம்
நையாண்டி : அப்படி என்னதான் கேட்டுவிட்டாள் இந்த சிறுமி
-

இந்த சிறுமி அதிபர் புஷ்ஷிடம் அப்படி என்னதான் கேட்டு இருப்பாள் ? உங்கள் கற்பனைக்குதிரையை தட்டி விடுங்கள் பார்க்கலாம் ??

எங்கள் கற்பனையை தெரிந்து கொள்ள CTRL+A அழுத்தவும்..

 

எங்கள் கற்பனை : தசாவதாரம் படத்தில நீங்க இன்னும் ஸ்மார்ட்டா இருந்தீங்களே எப்படி ?

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors