தமிழோவியம்
நையாண்டி : என்ன பேசியிருப்பார்கள்
-

 

ஒபாமா - ஹில்லாரி சந்திப்பில் என்ன பேசியிருப்பார்கள் கொஞ்சம் யோசியுங்களேன் !!

Obama Hillary

எங்கள் கற்பனையை தெரிந்து கொள்ள CTRL+A அழுத்தவும்..

 

ஹில்லாரி : துணை ஜனாதிபதி பதவி எனக்குத்தானே ?

ஓபாமா : என்ன கொடுமை சரவணன் சாரி கிளிண்டன் !!

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors