தமிழோவியம்
வ..வ..வம்பு : விலை உயர்வைக் கண்டித்து
-

அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வைக் கண்டித்து, பார்லிமெண்ட் வாசலில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராஷ்டிரிய ஜனதாள தலைவர் லாலு, பிருந்தா காரத் மற்றும் எம்.பிக்கள்.

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors