தமிழோவியம்
வ..வ..வம்பு : பச்சை கொடி
-

செய்தி : முதல்வர் பதவியிலிருந்து உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் பொறுப்புக்கு வந்து விடலாமோ என நான் நினைக்கிற அளவுக்கு, உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் ஸ்டாலின் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருகிறார், என முதல்வர் கருணாநிதி பெருமிதம் தெரிவித்தார்.

Stalin

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors