தமிழோவியம்
தொடர்கள் : அப்பச்சி - 9
- மீனா முத்து
இதோ அப்பச்சியை இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்க்கப் போறோம். அப்பச்சி என்னைப் பாத்தவுடனே எ ங்கிட்டே என்ன பேசுவாங்க என்ன கேப்பாங்க எப்டி இருப்பாங்க அண்ணனிடம் கேட்கலாம் என திரும்பி அவர்களைப் பார்த்து 'இதுதான் தைப்பிங்கா ? நான் கேட்டது அவங்களுக்கு கேட்டுச்சோ என்னவோ தெரியலை ஒண்ணுமே சொல்லலை காடி வேகமாக அடுத்த ரோடில் திரும்பிச்சு  அங்க .....
Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors