தமிழோவியம்
வ..வ..வம்பு : என்ன கொடுமை சார் !
-

டில்லியில் தொழிலதிபர்கள் ஏற்பாடு செய்த நிகழ்ச்சியில் ஜப்பான் பிரதமர் ஷிங்ஜோ எபியுடன் பிரதமர் மன்மோகன்சிங்.

 

Manmohan Singh

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors