தமிழோவியம்
தொடர்கள் : 'அப்பச்சி' - இறுதி பாகம்
- மீனா முத்து
எங்க காடி   அந்த ரோடுல  நேரே  போயி  வளஞ்சு  திரும்பி  எதித்த பக்கத்தில  வரிசையா  இருந்த ஒரு (கிட்டங்கி) வீட்டுக்கு முன்னால நின்னுச்சு. அம்மாடி வந்தாச்சு! ' இந்த வீடா ?'ன்னு கேட்டேன், ஆமான்னாங்க அம்மான். வரிசையா ஏழெட்டு ! எல்லா கிட்டங்கியும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு! 'ஓ இங்கதான் அப்பச்சி இருக்காங்களா!  இப்பவே ஓடிபோயி அப்பச்சிய பாக்கணும் சந்தோஷமா இருந்துச்சு !
Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors