தமிழோவியம்
வ..வ..வம்பு : புது கதை
-

கோவை சாயிபாபா காலனியில் Ôசினிமா பேரடைஸ் ஷோÕ என்ற புதிய டிவிடி ஷோரூமை நடிகை ஷாலினி திறந்து வைத்து பார்வையிட்டார். அருகில் அவரது தங்கை ஷாமிலி.

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors