தமிழோவியம்
வ..வ..வம்பு : ரெயில் மறியல்
-

 

Rail Protest

 

(செய்தி : புதுவை சுல்தர்பேட்டையில் இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் தண்டவாளத்தில் அமர்ந்து ரெயிலை மறிக்க முயன்றனர். )

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors