தமிழோவியம்
கார்ட்டூன் : விலை ஏற்றம்
-

 

சார் ! கொஞ்சம் திரும்பி வந்து பாக்கிய குடுங்க. பெட்ரோல் போட்டு முடிக்கறதுக்குள்ள
விலை மறுபடியும் ஏறிடுச்சு.

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors