தமிழோவியம்
தொடர்கள் : ஷியான் பயணம் - 2
- ராசுகுட்டி
ஷாங்காய் நகரிலிருந்து ஷியான் நகரை அடைய ரயிலில் சுமார் 18 மணி நேரங்கள் பயணிக்க வேண்டும். 18 மணி நேரப்பயணம் கொஞ்சம் அதிகப்படி என்று நினைப்போர் விமான சேவையை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். செலவு விஷயத்தில் பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது, எனினும் இந்தியாவை விட பெரிய நாடு சீனா எனவே சீனாவில் பயணித்த திருப்தி வேண்டுமெனில் ரயில் பயணமே உகந்தது என்பது என் கருத்து.

 

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors