தமிழோவியம்
அறிவிப்பு : அடுத்த கட்டம் - புதிய தொடர்
-

அடுத்த கட்டம்

வரும் வாரம் முதல் வெளிவருகிறது ஓர் புதிய தொடர்.


பேரு ? 

அடுத்த கட்டம்.

யார்பா எழுதினது ?

எழுத்தாளர் என்.சொக்கன்

இது என்ன கதையா இல்ல கட்டுரையா ?

கதை கலந்த மேலான்மை தொடர்.

அட புச்சா இருக்கே ! எங்கப்பா படிக்கிறது ?

அடுத்த வாரம் வரை காத்திருங்கள்.

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors