தமிழோவியம்
தொடர்கள் : ஈழப்பிரச்சினை - ஒரு பார்வை
-

புலம்பெயர்ந்த ஈழத்தமிழரான ஆருரான் கனடாவில் வசிக்கிறார். ஈழப்பிரச்சினையை அவர் பார்வையில் விமர்சிக்கிறார் :

தமிழன் இல்லாத நாடில்லை. தமிழனுக்கென்று ஓரு நாடில்லை

'ஈழத்தமிழர்களாகிய நாம் இனவெறி படைத்தவர்கள் அல்ல, போர் வெறிகொண்ட வன்முறையாளர்களும் அல்ல. நாம் சிங்கள மக்களை எதிரிகளாகவோ விரோதிகளாகவோக் கருதவில்லை. (மேலும் படிக்க) ...

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors